Bekjentgjørelse – Årsmøte 2022

Samme informasjon er også distribuert i postkassene den 6. februar 2022.

Tid:17. februar 2022, kl 18:30.  
Sted:Er på nåværende tidspunkt ikke avklart grunnet Covid restriksjoner. Informasjon om sted vil komme sammen med innkallingen.

Frist for innsendelse av saker og viktige datoer:

17. januar:Alle forslag fra medlemmer skal være sendt inn og mottatt av styret.  
3. februar:Styret kunngjør innkalling med saksliste/agenda overfor medlemmene.  
17. februar:Årsmøtet gjennomføres.  

Medlemmer som har forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sende disse skriftlig til styret innen ovennevnte frist.

Styret kan motta forslagene på følgende to måter:

e-post:styret@ullerudfaretvel.com  
Postkasse:Ullerudfaret 28  

Announcement – Annual Meeting

This information is also posted in your mailbox on 6th January 2022.

Time:17. February 2022 at 18:30.  
Place:Has not been clarified at this time due to Covid restrictions. Place information will be included with the notice.

Deadline for submission of proposals and important dates:

17. January:All proposals from members must be submitted and received by the board.
3. February:The board announces the notice with the proposals and agenda to the members.
17. February:The annual meeting is held.

Members who have proposals that are to be considered at the annual meeting must send these in writing to the board within the above deadline.

The board can receive the proposals in the following two ways:

e-mail:styret@ullerudfaretvel.com  
Mailbox:Ullerudfaret 28  

Sincerely, The Board

Drøbak 6th January 2022

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Godt Nytt År!Styret ønsker med dette alle medlemmene i Ullerudfaret Vel et Godt Nytt År!

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar